Az előttünk levő (szellemi és fizikai) út hosszú és viszontagságos, minden erőre szükség van, sok minden közbejöhet.
Na de csupa szabad ember együtt? Akiknek bármelyik percben bármire kedvük támadhat? És támad is? És meg is tehetik?
És meg is teszik? Feladatmegosztás nem létező szervezeti tényezők között? Akció végrehajtás részleges és teljes bizonytalanságban? Kezdve azon, hogy egyáltalán ki jön el egy akcióra, ki tartozik valóban mihozzánk, és hányan az ellenséghez, addig, hogy ki mit lát át, mit ért meg, és mire hogyan reagál? Legalább ketten tudnak-e együttműködni?
A folyamatos, "szabad" improvizációban hogyan jut el a vezényszó? De milyen vezényszó? Ez nem katonaság!
Itt csak szabad, és minden pillanatban teljesen szabad személyiségek vannak, akik rendkívül érzékenyek mindenféle vezényléssel
szemben. Előadás-látogatók például, akik minden pillanatban, minden helyzetben és viszonylatban nagyon pontosan tudják, hogy nagyon szabadok. És demokraták.

És mi is történik e közben a másik oldalon? Feladatot végrehajtó, hierarchikus rend van. Ami szembeszökő, az a demokrácia hirdetése. Lényegében azonban katonák. Zsoldosok. Kiválasztva és besorolva képesség, alkalmasság szerint. Felkészítve. Szervezetben. Hirdetve ezenközben minden módon -- névben, szócsövön és zászlón --, hogy DEMOKRÁCIA, hogy SZABADSÁG.
De ők maguk seregben. Feladatvégrehajtásban.

Mi "bent" is önkéntesek maradunk. És erről egy pillanatra sem feledkezünk meg. MERT JÓL MEGTANULTUK A LECKÉT. Mert jól megtanították a leckét. A TETSZETŐS LECKÉT. Jól megtanultuk, és jól is alkalmazzuk. És mert ismétlés a tudás anyja, hát ismételjük.
Ha ellankadnánk, segítenek. Ismételjük. Szabad emberek vagyunk, és ehhez mindig, minden körülmények között ragaszkodunk.
És erről még a vezénylő tiszt sem feledkezhet meg, egyetlen pillanatra sem.
(Tiszt? Miféle tiszt? Bocsánat. Bocsánat. Javaslatot előterjesztő. Levezető elnök. Legfeljebb. Igen, szavazással kiválasztott levezető elnök.
Milyen szép. Demokratikus.)
Mert különben a (majdnem azt mondtam, közlegény) turista (?), csoporttag (?) hazamegy. És miért is ne mehetne?

Az is nagy szó, hogy eljött. Pénzt nem kap, inkább neki kell hoznia. Azt pedig meg is kell keresni, ami, ugye bonyolult feltételrendszerben történik és elsődleges. Tehát a megjelenés önkéntes (és esetleges), feladatvégrehajtás önkéntes (és bizonytalan), kötelék, szervező erő ezért egyáltalán nincs. Mert így nem is lehetséges.