Belépés
Regisztrálás
Üdvözöljük
Ön a 2006 szeptember 17 után a Kossuth téren megindult
lelkiismeret forradalmának az egyik honlapján van.

Lelkiismeret 88

1988-ban, az erdélyi falurombolás megállításáért tüntettünk először, lelkiismeretünk parancsára, és feltehetőleg ez kényszerítette megállító diplomáciai ellenhatás kifejtésére Magyarország akkori vezetését. Azóta is számos akcióval és tiltakozással voltunk kénytelenek kifejezni lelkiismeretünk szavát a politikai vezetők hibái és mulasztásai ellenében, de amint a kialakult helyzet mutatja, ez kevés volt.

Mert például ugyanakkor más, kevésbé látványos, kevésbé gyors, de azért hatékony módszerekkel a magyarországi falvakat is rombolták. És nem csak a falvakat. Ma már világosan kirajzolódik: a politikai vezetés - végrehajtóként -
a magyar nemzet létére tör.

A korábbi háborúk és világháborúk arcot váltottak, és látszólagos békeidőben a neoliberalizmus-globalizmus végez háborús mértékű pusztítást.

Az alkalmazott és mára már kifejlett gyarmati megszállás módja az irányítói pozíciók "demokratikus" elfoglalása a tájékoztatás manipulációja révén, valamint ugyanígy zátony-személyiségek elhelyezése és eltartása minden irányítási szinten.

A ma már minden valóságos fedezet nélküli illúzió-pénzből pedig
bőven futja a rendszer ilyen fenntartására. Ezzel a magyar nemzet intézményes   
é r d e k v é d e l e m  nélkül maradt.

Csupán jelzésszerű tiltakozásokkal már nem lehet eredményesen felvenni a harcot, mert á t f o g ó a n   s z e r v e z e t t  f o l y a m a t o k a t   irányítottak ellenünk.
Ördögi, hogy ezeknek a folyamatoknak magunk is része vagyunk,
de ez egyben a győzelem lehetőségének bizonyossága is.

Személy és nemzet számára ugyanaz az egyetlen esély:  legyél l e l k i i s m e r e t e s!
A rosszabbik énünket már megszervezték.
Ez csak egyetlen módon, a lelkiismeret kijátszásával, elaltatásával volt lehetséges.

Eredendően lelkiismeretes vagy. Így szimpátiáddal gondolataiddal és érzelmeiddel is segíted a harcot, teremted a kibontakozást.
Mivel azonban a szervezett támadás ellenünk összetett, szükséges az  á t f o g ó, összehangolt ellenerő.

A   v é d e l e m.   

A magyar nemzet érdekvédelme.
Lelkiismeretünk és cselekvőképességünk okán.

*

A látszat csal. Isten ma is a régi.
Te hagytad őt el, te s a többiek,
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,
s a múlt hibáit le nem törlitek:

magyar földön nem lesz új
Magyarország,
Gaz és szemét nem terem nemzetet!
S a gyűlöletet nem mossa le semmi,
csak az összetartó igaz szeretet.

 

Törekedj átlátásra, tudatosítsd a lelkiismereted és csatlakozz!
A regisztrálás után jelentkezz feladatra!

 

Be- és kijelentkezés a l88@szabadsag.info hírlistáról


Igen, kérem a felvételemet az l88@szabadsag.info hírlistára.
Kérem töröljenek az l88@szabadsag.info hírlistáról.
Az Ön email címe:

Kérem ismételje meg az email cimet: